Polityka prywatności

Polityka prywatności i cookie strony internetowej. 

Wchodzi w życie 1.09.2022 r. 

We Do Media Group (WDMG) przykłada dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z niniejszej Polityki dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez WDMG.

Nasza polityka prywatności dotyczy:

korzystania z naszych produktów i usług,

odwiedzin na naszych stronach www,

korzystania z innych powiązanych stron i usług oferowanych przez WDMG

ADMINISTRATOR 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest We Do Media Group Anna Wykurz, ul. Płocka 5a, 01-231 Warszawa.

DANE OSOBOWE, KTÓRE GROMADZIMY

Informacje podawane przez Użytkownika:

Użytkownik jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych w naszej witrynie www lub w inny sposób. Są to następujące dane:

 • login i hasło;
 • imię i nazwisko;
 • dane kontaktowe (np. adres e-mail, nazwa i adres firmy);
 • komunikacja z działem obsługi (poprzez wiadomości e-mail, czat lub telefonicznie).

Informacje podane przez Użytkownika są używane wyłącznie:

 • utworzenia konta;
 • do ciągłego ulepszania naszych usług;
 • e-maile z informacjami o naszych usługach, nowościach, aktualizacjach itd.;
 • obsługa klienta i odpowiadanie na zapytania klientów;
 • rozstrzygania sporów i ochrony naszych praw, egzekwowania zasad i zachowania zgodności z prawem.

Te dane umożliwiają szybkie i skuteczne przedstawienie naszych usług klientom. Poza tym są one używane w komunikacji, np. do powiadamiania o ofertach specjalnych. Informacje o użytkowniku nie są uzupełniane informacjami z innych źródeł.

Informacje gromadzone automatycznie

Oprócz informacji podawanych przez Użytkownika możemy automatycznie gromadzić informacje umożliwiające nam usprawnianie obsługi Użytkowników korzystających z naszych  usług

 • informacje o urządzeniu;
 • adresy IP;
 • pliki Cookie;
 • informacje o przeglądarce.

Te dane wykorzystujemy do:

 • określenia liczby osób odwiedzających naszą witrynę oraz częstotliwości odwiedzin;
 • określenia liczby użytkowników naszych usług;
 • gromadzenia innych informacji statystycznych.

Udostępnianie danych osobowych

Szanujemy i chronimy Twoje dane osobowe. Dlatego ograniczamy dostęp do Danych osobowych naszych klientów do pracowników Firmy, podwykonawców i przedstawicieli, którzy potrzebują tych informacji do wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Osoby mające dostęp do Danych osobowych muszą przestrzegać rygorystycznych zapisów umownych dotyczących zachowania poufności. Nie możemy zagwarantować, że te informacje nie zostaną odczytane, ujawnione, zmienione lub zniszczone wskutek naruszenia naszych fizycznych, technicznych lub administracyjnych zabezpieczeń.

Udostępnianie danych osobowych Użytkownika

Dane osobowe Użytkownika udostępniamy wyłącznie w następujących przypadkach:

 • Partnerzy: czasami możemy ściśle współpracować z różnymi firmami, a dane osobowe Użytkownika mogą być niezbędne do realizacji różnego rodzaju transakcji z tymi partnerami.
 • Przedstawiciele: możemy zatrudniać inne firmy jako naszych pośredników i udostępniać im prywatne dane naszych klientów. Przedstawiciele nie będą wykorzystywać danych Użytkownika do celów innych niż współpraca z naszą Firmą.
 • Ochrona Firmy i innych podmiotów: może zaistnieć konieczność ujawnienia Danych osobowych Użytkownika – z powodu przepisów prawa, postępowania prawnego, sporu sądowego i/lub żądań instytucji publicznych lub państwowych. Możemy również ujawnić informacje o Użytkowniku, jeśli stwierdzimy, że jest to konieczne lub właściwe ze względów bezpieczeństwa narodowego, egzekwowania prawa lub w innych sytuacjach naruszających dobro publiczne.

Możemy również ujawnić informacje o Użytkowniku, jeśli uznamy, że jest to istotne dla egzekwowania naszych zasad i warunków lub ochrony naszych działań bądź Użytkowników.

 • Za zgodą Użytkownika: poinformujemy Użytkownika o innych możliwych przypadkach udostępnienia jego danych osobowych, a Użytkownik będzie mieć prawo do niewyrażenia na to zgody.

WDMG nie sprzedaje ani nie wypożycza Danych osobowych innym podmiotom.

TECHNOLOGIE UMOŻLIWIAJĄCE ŚLEDZENIE

Korzystając z „plików cookie” oraz innych technologii, możemy gromadzić informacje, mające na celu między innymi ułatwienie korzystania z naszej witryny oraz zapewnienie optymalnej wygody korzystania z naszych usług na różnych urządzeniach.

Mogą to być między innymi następujące informacje:

 • witryna internetowa, za pośrednictwem której Użytkownik trafił do nas;
 • strony internetowe oglądane przez Użytkownika w naszej witrynie;
 • reklamy oglądane i kliknięte przez Użytkownika w naszej witrynie;
 • działania związane z kodami rabatowymi, w tym rodzaje kodów rabatowych wybieranych przez Użytkownika;
 • preferencje Użytkownika takie jak poziom głośność;
 • wyświetlanie zawartości spersonalizowanej na podstawie treści oglądanych przez Użytkownika w naszej witrynie.
 • Kwota zapłacona przez Użytkownika przy zakupie naszych produktów i usług. Te informacje są anonimizowane, a zatem nie wiemy, czy dotyczą Ciebie, czy innej osoby. Znamy tylko łączną kwotę, którą otrzymaliśmy. Te informacje są nam potrzebne do sporządzania wewnętrznych statystyk.

Pliki cookie

Plik cookie to mały plik tekstowy, który nasza witryna zapisuje na komputerze lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, gdy odwiedza on naszą witrynę. Dzięki niemu witryna zapamiętuje działania i preferencje Użytkownika i umożliwia nam gromadzenie danych.

W naszych witrynach wykorzystujemy takie technologie jak pliki cookie. Tekst w pliku cookie zwykle zawiera łańcuch cyfr i liter, które w sposób unikalny identyfikują komputer, ale mogą też zawierać inne informacje.

Używamy plików cookie w różnych celach:

 • Do przechowywania preferencji i ustawień Użytkownika. Ustawień, które umożliwiają naszym produktom poprawne działanie oraz do zachowywania preferencji Użytkownika na jego urządzeniu.
 • Analityka. Do dostarczania naszych produktów używamy plików cookie i innych identyfikatorów w celu gromadzenia informacji o użytkowaniu i wydajności. Na przykład używamy plików cookie do liczenia unikalnych użytkowników strony lub usługi i do tworzenia innych statystyk działania naszych produktów. Do analiz używamy plików cookie Google Analytics.

Użytkownik w każdej chwili może zmienić sposób korzystania z plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Zalecamy przeczytanie informacji na tej stronie, by dowiedzieć się, jak zarządzać i usuwać pliki cookie na komputerze.

Użytkownik może usunąć wszystkie pliki cookie zapisane już na komputerze, a także – w większości przeglądarek – wyłączyć ich zapisywanie. W takim przypadku Użytkownik będzie musiał ręcznie zmieniać niektóre preferencje przy każdej wizycie na naszej witrynie.

Z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszym oświadczeniu dane osobowe podawane przez Użytkownika w naszej witrynie nie będą udostępniane bez jego zgody. W zakresie, w którym jest to prawnie dozwolone, podejmiemy odpowiednie działania w celu powiadomienia Użytkownika o konieczności przekazania jego danych osobowych stronom trzecim w ramach postępowań sądowych.

USTAWIENIA PRYWATNOŚCI

WDMG w pełni szanuje prywatność Użytkownika i wykorzystuje minimalną ilość danych osobowych Użytkownika, niezbędną do usprawniania naszych produktów lub usług oraz personalizowania rekomendacji.

Użytkownik może zapoznać się ze swoimi ustawieniami prywatności i zarządzać nimi, kontaktując się z naszym działem obsługi klienta przez:

e-mail:  iod@wedomediagroup.pl

adres pocztowy:  Inspektor Ochrony Danych, We Do Media Group, ul. Płocka 5 a, 01-231 Warszawa

Użytkownik może na przykład:

 • zaktualizować swoje dane;
 • zasubskrybować lub anulować subskrypcję informacji marketingowych od WDMG;
 • uzyskać dostęp do danych na swój temat zebranych przez WDMG;
 • ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych.

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo informacji jest dla nas bardzo ważne i dokładamy wszelkich starań, by zabezpieczyć informacje Użytkownika. Należy jednak pamiętać, że Internet nie jest bezpiecznym środowiskiem, więc zalecamy zachowanie czujności związanej z ochroną poufności informacji.

W witrynach internetowych WDMG  zastosowaliśmy wiele funkcji zabezpieczających, które mają pomóc w zapobieganiu bezprawnemu upublicznianiu gromadzonych przez nas danych Użytkowników oraz uzyskiwaniu do nich dostępu.

Jak opisano powyżej, gromadzimy różne rodzaje informacji. Są to Dane umożliwiające identyfikację i Dane nieumożliwiające identyfikacji. Każdy rodzaj informacji ma własny poziom ochrony. Na przykład Dane nieumożliwiające identyfikacji nie muszą być objęte najwyższym poziomem zabezpieczeń.

Aby zabezpieczyć Dane osobowe, ograniczamy dostęp do nich do pracowników Firmy, podwykonawców i przedstawicieli, którzy wymagają tych danych w swojej pracy. Ponadto osoby mające dostęp do Danych osobowych muszą przestrzegać rygorystycznych zapisów umownych dotyczących zachowania poufności, za których złamanie grozi odpowiedzialność dyscyplinarna lub rozwiązanie umowy.

Chronimy informacje, używając środków fizycznych, technicznych i administracyjnych, by ograniczyć ryzyko utraty, niewłaściwego użycia, nieautoryzowanego dostępu, ujawnienia i zmiany danych. Mimo to nikt nie może zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa Danych osobowych. Użytkownik również musi wziąć udział w ochronie danych, systemów, sieci i usług, których używa.

Okres przechowywania danych osobowych 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym We Do Media Group zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE

Możemy zmienić niniejszą Politykę prywatności. Sekcja „Data ostatniej aktualizacji” u góry strony zawiera informację o dacie ostatnich poprawek niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki prywatności obowiązują od momentu opublikowania zmienionej wersji Polityki prywatności na tej stronie. Korzystanie z usług WDMG  po wprowadzeniu tych zmian oznacza, że Użytkownik akceptuje zmienioną Politykę prywatności. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej Polityki prywatności, by mieć aktualne informacje o tym, jak gromadzimy, używamy i udostępniamy dane osobowe Użytkownika.