• 7 Zasad Efektywnego Lidera
  • Szkolenia
7 ZASAD EFEKTYWNEGO LIDERA

Lider to osoba przewodząca, stojąca na czele grupy. Cechą charakterystyczną efektywnego lidera  jest to, że ludzie sami chcą go naśladować oraz łatwo poddają się jego przywództwu. Rola lidera w zespole polega na szeroko rozumianym wspieraniu pracowników, jak i stwarzaniu  zespołowi warunków do rozwoju. Dodatkowo, lider odpowiedzialny jest za dotrzymywanie terminów zadań powierzonych jegu zespołowi, jak i dbałość o pozytywne relacje między poszczególnymi członkami grupy. Poznaj 7 zasad efektywnego lidera.

“Jeśli Twoje działania inspirują innych do marzenia częściej, uczenia się więcej, działania odważniej i stawania się lepszym, jesteś liderem” John Quincy Adams

7 zasad efektywnego lidera

7 sposobów na bycie prawdziwym i autentycznym liderem, za którym ludzie chcą podążać – nie tylko w trakcie przemówienia czy prowadzenia dużej grupy, ale również podczas wieczornego spotkania ze znajomymi. Mówi się, że aby stać się liderem potrzebna jest charyzma. Charyzma jest wyjątkowo przydatna, gdy za cel obierzesz sobie przewodzenie dużej grupie ludzi. W mniejszych społecznościach natomiast nie będzie już tak kluczowym czynnikiem. Przy odrobinie wysiłku każdy może wcielić się w rolę lidera.

Ludzie potrzebują liderów w swoim otoczeniu, bo dzięki temu unikają trudnych wyborów. Jest im łatwiej. Jako menadżer możesz stać się takim liderem dla swojego zespołu. Nie po to, aby Cię wielbili, ale po to, aby zainspirować ich do działania. To jest duża odpowiedzialność.

A ponad wszystko pamiętaj, że liderem nie nazywasz siebie sam – to ludzie decydują kto nim jest, a kto nie.

1. Skup się na ludziach a nie na sobie. 

Gdy lider myśli tylko i wyłącznie o tym aby pokazać się z jak najlepszej strony inwestuje w utworzenie wyidealizowanego obrazu super-przywódcy. Niestety lider, który sam się nim nazwał nigdy nie będzie dobrym przywódcą. Aby ludzie za Tobą podążyli musisz się skoncentrować na nich – poznać ich charakter, życie, zachowania. Musisz rozwiązać ich problemy, wskazać im prawidłową drogę. Rozejrzyj się po swoim otoczeniu i zastanów się co możesz zrobić, aby świat był lepszym miejscem dla żyjących tu ludzi.

 2. Bądź autorytetem.

Dla wielu osób jest to bardzo ważne, a nawet kluczowe, aby ich lider świecił dobrym przykładem. Inaczej mówiąc, wielu pracowników pragnie właśnie w swoich liderach odnaleźć autorytet. Tym samym postaraj się dla przykładu: nie spóźniać do pracy, postępować zgodnie z regulaminem firmy, oraz wspierać swój zespół.

3. Poznaj wartości ludzi, dla których chcesz być liderem.

Dowiedz się co jest dla niż w życiu ważne. Ta wiedza Ci się później przyda, bo zrozumienie zachowań ludzi ułatwi Ci komunikację z nimi. Gdy oni otrzymają od Ciebie zrozumienie, poczują się dla Ciebie ważni i chętnie Cię wysłuchają.

4.Bądź optymistą.

Pamiętaj, że entuzjazm jest zaraźliwy. Pozytywne nastawienie lidera, daje niesamowite efekty w pracy jego zespołu. Optymistyczna motywacja, jest jedną z kluczowych funkcji, wynikających z roli lidera w zespole. Tym samym, obserwując mentalny spadek swojego zespołu, odszukaj przyczynę danego stanu i podejmij się odpowiednich działań naprawczych.

5. Kieruj swoim zespołem, nie wyręczając go.

Rolą lidera w zespole jest odpowiednie ukierunkowanie grupy, a nie wykonywanie zadań w jej imieniu. Wyręczając zespół, utrudniasz jego członkom zdobycie wiedzy w danej dziedzinie, jak również doprowadzasz do sytuacji, w której uzależniasz od siebie konkretne aktywności.

6. Słuchaj ludzi.

Daj im do zrozumienia, że chcesz aby się zaangażowali. Aby mogli podzielić się swoimi doświadczeniami i pomysłami. Aby wiedzieli, że ich głos jest dla Ciebie ważny. Jeśli ktoś podsunie Ci dobry pomysł – skorzystaj z niego i nie wychodź z założenia, że tylko Ty wiesz najlepiej. Otwórz się na głos swoich „podopiecznych”. To jak aktualnie działa Twój zespół jest wynikiem tego, czy słuchasz swoich pracowników. Dobre pomysły pojawiają się na pęczki jeśli tylko będziesz z ludźmi rozmawiał.

7. Umiejętnie motywuj.

Jako lider  nie możesz wziąć urlopu od motywowania pracowników. Niezauważanie i niedocenianie wkładu pracownika powoduje spadek zadowolenia, zaangażowania i ograniczenie kreatywności w pracy. Po pewnym czasie w głowie pracownika pojawia się myśl: „nie ma się po co starać i tak nikt nie zauważa mojej pracy”. Sygnał ten jest oznaką frustracji i braku satysfakcji, a przede wszystkim, potężnej siły ograniczającej efektywność pracownika.

Chcesz pracować nad swoimi kompetencjami liderskimi? Sprawdź Szkolenie Efektywny Lider 

Zainteresował Cię ten artykuł?

Zapisz się do newslettera!